Xây dựng khu dân cư văn minh, tiến bộ

Thôn Tân An nằm ở phía Bắc xã Bình Minh (huyện Thăng Bình), có 651 hộ với 2.844 nhân khẩu. Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, thôn Tân An đã đoàn kết thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

     Hướng ứng tích cực và hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và xây dựng đô thị văn minh, thời gian qua, Ban vận động xây dựng đời sống văn hoá thôn và Ban công tác Mặt trận luôn phối hợp vận động nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương ven biển, các ngành nghề đánh bắt, chế biến hải sản rất phát triển. Trên địa bàn thôn hiện có 10 cơ sở thu mua và chế biến hải sản, 03 cơ sở sản xuất nước đá, 02 đại lý xăng dầu, 16 cơ sở cá mực đông lạnh, 02 cơ sở may gia công hàng công nghiệp và nhiều cá nhân may nhỏ lẻ đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, đặc biệt nghề hấp mực, hấp cá của thôn ngày càng phát triển và cho thu nhập cao. Ngoài ra, hằng năm trên địa bàn thôn có nhiều thanh niên đi xuất khẩu lao động tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản mang lại thu nhập cao cho hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

     Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, thời gian qua, cấp uỷ, ban công tác mặt trận thôn Tân An đã tập trung vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, tường rào cổng ngõ để xây dựng các tuyến giao thông lớn của Thôn như tuyến đường từ Tổ 6 ra biển theo chủ trương của Nhà nước để góp phần xây dựng Bình Minh đạt chuẩn đô thị loại V. Trong năm, bà con nhân dân thôn đóng góp đầu tư nâng cấp, sửa chửa Bến cá tại Thôn với kinh phí 12 triệu đồng.

     Cùng với đó, thôn thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác nhân đạo từ thiện, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách. Ngoài ra, Chi hội Phụ nữ Thôn tham gia tổ chức nấu bữa cơm Tri ân nhân ngày thương binh liệt sĩ. Ban nhân dân thôn phối hợp với các ban ngành đoàn thể và Chi hội Nông dân đã vận động hỗ trợ kịp thời thăm hỏi, động viên cho ghe anh Trần Công Hải; Phạm Tính và Đặng Đức bị chìm tại Âu thuyền với số tiền 56,5 triệu đồng. Phối hợp với Chi bộ BCH Quân sự xã tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng số tiền 1,2 triệu đồng. 

     Công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện công khai, dân chủ, chính xác, số hộ nghèo giảm dần qua các năm, năm 2022 toàn thôn có 22 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo. Công tác y tế chăm sóc sức khoẻ cho người dân ngày càng được quan tâm chú trọng, số trẻ tiêm văc xin định kỳ đạt 100% , ngoài ra Ban nhân dân Thôn kịp thời đề nghị cấp trên cấp BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác vận động nhân dân đăng ký tiêm phòng vắc xin Covid-19 mũi 3, 4 được quan tâm và thường xuyên. Phối hợp với ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid; tuyên truyền phòng chống dịch sốt suất huyết trên địa bàn.

     Song song với kết quả trên Ban vận động xây dựng đời sống văn hoá cùng Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, gia đình ấm no hạnh phúc. Tỷ lệ gia đình văn hóa toàn thôn đạt 95,7%, GĐVH đạt 3 năm liền đạt 85,3%. Đề nghị khen thưởng tuyên dương ở KDC 3 cá nhân và 3 tập thể; khen thưởng trong Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Xã Bình Minh 2 tập thể và 2 cá nhân.

     Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý chất thải sản xuất, sinh hoạt, tổ chức các điểm tuyên truyền và cam kết thực hiện mô hình phân loại rác thải. Ở các điểm công cộng, ngõ xóm, chợ đều có điểm tập kết rác được tổ thu gom rác vận chuyển đến bãi rác. Tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về việc “nói không với túi ni lông”; phát huy nhân rộng mô hình thu gom rác thải từ biển vào bờ “Biến rác thành tiền” do Hội Phụ nữ phát động. Xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, đường làng, ngõ xóm khang trang” xanh, sạch, đẹp”. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.