Bình Giang tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2022

Chiều ngày 24/11, Ủy ban nhân dân xã Bình Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nhiệp năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

     Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn về tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, song tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

     Theo đó, năm 2022, tổng diện tích lúa gieo sạ 598/620ha, đạt 96,45% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 61,3 tạ/ha, đạt 98,9% so với kế hoạch, sản lượng lúa cả năm 3.666 tấn. Về chăn nuôi, công tác chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc gia cầm được chú trọng nên đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn gia súc 1.785 con, trong đó, trâu 192 con, bò 622, lợn 971 con, đàn gia cầm là 30.128 con. Đối với công tác khuyến nông địa phương đã tổ chức chương trình nuôi gà theo hướng Vietgap, hỗ trợ 3.000 con gà Minh Dư 2,50% thức ăn và vacine cho 03 hộ tại thôn Hiền Lương, phát triển các mô hình mới như nuôi ếch, cá lóc, cá rô thương phẩm.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

     Công tác giao, thông thủy lợi nội đồng được quan tâm, đầu tư, đã thực hiện sửa chữa 144,5m giao thông với kinh phí 111.272.000đ, nạo vét các mương, cống qua đường bị hư hỏng với kinh phí trên 50 triệu đồng

     Về triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân và trong năm 2023, xã Bình Giang sẽ tập trung các nguồn lực để đầu tư hạ tầng, tổ chức sản xuất; phục hồi một số loại cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, địa phương phấn đấu diện tích lúa cả năm là 620ha, năng suất bình quân 61,6 tạ/ha, sản lượng 3.820 tấn, ưu tiên sản xuất các giống phù hợp với cơ cấu mùa vụ, thị trường như HT1, HN6, Thiên ưu 8, KD18, Đài thơm, TBR225,… tổng đàn gia súc 1.901 con, trong đó trâu 205, bò 725 con, lợn 971 con, duy trì dịch vụ thú y trọn gói, phấn đấu tiêm phòng đạt trên 98%, tiếp tục phát triển các mô hình nuôi ếch, cá lóc.

Tin liên quan