Xã Bình Phục tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023

Ngày 25 tháng 11, Ủy ban nhân dân xã Bình Phục tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023

 

     Trên địa bàn xã Bình Phục có 91 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, qua quá trình nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên và gia đình, Các hội đoàn thể trong hệ thống chính trị đã tập trung tuyên truyền vận động, động viên thanh niên lên trạm khám. Kết quả ngày khám sức khỏe chính thức có 86 thanh niên lên trạm khám, đạt tỷ lệ 95%, có 19 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, còn 05 thanh niên chưa khám, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ngành phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động, nhắc nhở thanh niên tham gia khám vét vào các ngày 28 -30/11/2022 để đạt 100% chỉ tiêu giao./.

Tin liên quan