Bình Chánh ra mắt Tổ khuyến nông cộng đồng

Chiều ngày 15.12, xã Bình Chánh tổ chức lễ ra mắt tổ khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) ở các thôn Mỹ Trà, Ngũ Xã, Long Hội, Tú Trà.

Xã Bình Chánh trao quyết định thành lập 4 tổ công nghệ cộng đồng ở các thôn

 

     Theo đó, 4 tổ KNCĐ được thành lập với 36 thành viên. Trong đó, thôn Mỹ Trà, Tú Trà mỗi tổ có 11 thành viên, thôn Long Hội và thôn Ngũ Xã mỗi tổ có 7 thành viên. Các tổ KNCĐ có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp, hỗ trợ các hoạt động tư vấn, dịch vụ, liên kết sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,… phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tham gia bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, cộng đồng dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái.

Quang cảnh lễ ra mắt và tập huấn kỹ năng cho tổ công nghệ cộng đồng của xã Bình Chánh

 

     Ngay sau khi ra mắt, các thành viên được tập huấn kỹ năng thực hiện nhiệm vụ. Tổ khuyến nông cộng đồng và hệ thống khuyến nông là cầu nối tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất- kinh doanh của các hợp tác xã, tổ hợp tác, hướng đến mục tiêu giải quyết việc làm, ổn định và cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng. Việc thành lập và đưa vào hoạt động của tổ KNCĐ gắn với phát triển vùng là nội dung quan trọng trong bộ tiêu chí quốc gia XD NTM.

     Được biết, Bình Chánh là địa phương đầu tiên của huyện Thăng Bình tổ chức ra mắt và tập huấn kỹ năng hoạt động cho tổ Khuyến nông cộng đồng.

Tin liên quan