Thăng Bình tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Chiều ngày 16.12, ông Võ Tấn Thuận – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đến dự.

Quang cảnh hội nghị.

 

     Năm 2022, Ban Tổ chức Huyện uỷ Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình của cấp trên về công tác cán bộ; đồng thời xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các TCCS đảng, cơ quan, đơn vị và đạt được nhiều kết quả tích cực.