Hội đồng Nhân dân xã Bình Chánh tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XIII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22/12, Hội đồng Nhân dân xã Bình Chánh tổ chức kỳ họp lần thứ 05, khóa XIII (Nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Hồ Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự.

Quang cảnh cuộc họp

 

     Kỳ họp lần này đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện KT-XH, QP- AN, Báo cáo tình hình sử dụng đất, Báo cáo trả lời ý kiến cử tri, Dự toán thu, chi ngân sách 2023 và phương hướng, kế hoach và giải pháp thực hiện năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

     Trong năm 2022, tổng giá trị các ngành kinh tế trên 238 tỷ đồng, đạt 103,309% so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người 47,33 triệu đồng/người/năm. Chương trình nông thôn mới kiểu mẫu được duy trì và nâng cao chất lượng. Văn hoá- xã hội có những chuyển biến tích cực.

Tặng quà cho 02 đại biểu chuyển công tác khác.

 

     Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Chánh trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát của HĐND xã trong việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

     Cuộc họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 và tờ trình miễn nhiệm 02 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Hương và bà Hồ Thị Chung do chuyển công tác.

Tin liên quan