Năm 2023: Vào cuộc với quyết tâm mới để giành thắng lợi mới

Năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thăng Bình đã cố gắng, nỗ lực kịp thời triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khá tốt trên các lĩnh vực.

     Tổng giá trị sản xuất các ngành là 10.215 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,58%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách năm 2022 là 1.426,400 tỷ đồng, đạt 144,8% so với dự toán tỉnh giao, đạt 124,7% so với dự toán huyện giao. Khu vực công nghiệp xây dựng tăng trưởng 11,2%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, dịch vụ du lịch, lưu trú phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá đạt được những kết quả tích cực. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư công trên địa bàn, tỷ lệ giải ngân đạt gần 74%; các công trình chuyển tiếp và công trình trong danh mục đầu tư xây dựng được tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường quảng bá, kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch và công nghiệp; trong năm, đã thu hút được một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện như: Tập đoàn doanh nghiệp toàn cầu HYOSUNG hoạt động trong các lĩnh vực như sợi vải mành, hóa chất, vật liệu công nghiệp, công nghiệp nặng , xây dựng, thương mại, công nghệ thông tin tại KCN Tam Thăng (xã Bình Nam). Tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trọng điểm. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, tỷ lệ giảm nghèo đạt 140% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và đạt 250% chỉ tiêu tỉnh giao. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực..

Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại xã Bình Nam huyện Thăng Bình

 

     Bên cạnh những thành quả trên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục, đó làVề kinh tế, tốc độ phát triển đạt và vượt yêu cầu nhưng chưa bền vững; chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; một vài chỉ tiêu chưa hoàn thành. Khó khăn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là đối với vùng Tây vẫn chưa xác định được cây, con chủ lực cho nên thu nhập của người dân còn thấp. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn còn thấp so với tiềm năng, lợi thế của huyện. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Khó khăn trong quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, GPMB các dự án; một số dự án trọng điểm,...Việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số địa phương, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, có sai sót, khuyết điểm, nhất là trên lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đất đai, quản lý đầu tư côngCông tác quản lý, giáo dục đảng viên và kiểm tra, giám sát đảng viên của một số tổ chức đảng chưa phát huy hiệu quả,… 

      Năm 2023, là năm đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để hiện thực hoá mục tiêu nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, thời gian đến, Huyện uỷ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp thiết thực, khả thi để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả để phục hồi phát triển kinh tế; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai quán triệt và cụ thể hoá tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên, phát huy cách làm sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương, vào cuộc thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, quyết tâm mới để giành thắng lợi mới; trong đó chú trọng các giải pháp:

     Trước hết chỉ đạo UBND huyện tập trung phối hợp với các sở, ngành hoàn thành các quy hoạch: quy hoạch xây dựng ven biển, ven sông 2 huyện Duy Xuyên- Thăng Bình; quy hoạch vùng, quy hoạch trong khu KTM Chu Lai, quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch NTM. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023; tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng khung đô thị đối với Hà Lam và Bình MinhTập trung hoàn thiện các dự án Khu dân cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2), dự án Khu dân cư ven biển Bình Dương (giai đoạn 1), dự án Nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình. 

     Đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ, TĐC để tỉnh đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm: dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E (đoạn qua các xã Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Lãnh), dự án Đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A, tháo cho được nút thắt Ngã ba Cây Cốc-dự án từ Võ Chí Công lên QL1A; dự án Đường Đông Sơn (Trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E); dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam; Cầu Tây Giang (Bình Sa- Bình Hải); dự án Đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý);… Đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với các dự án đường giao thông nội thị Hà Lam.

     Tập trung nâng cao năng lực quản lý đầu tư công trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản, chống thất thoát, tiêu cực và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm. Chỉ đạo xử lý tốt nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành và đưa vào khai thác khu đô thị mới trung tâm thị trấn Hà Lam (giai đoạn 1) và các khu dân cư tại các xã Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Dương … tạo nguồn thu ngân sách để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư phục vụ công tác GPMB các dự án trọng điểm: dự án đường từ Bình Sa đi KCN Đông Quế Sơn đến QL14H.

     Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy lợi thế của huyện nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế vùng Tây giai đoạn 2022-2025, nhằm tạo động lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội các xã cánh Tây của huyện. 

     Bên cạnh phát triển kinh tế, huyện sẽ tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, ưu tiên cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có công; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đặc biệt là gia đình chính sách, người có công cách mạng, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp đến. Tập trung giải quyết việc làm, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19, công tác phòng, chống dịch bệnh.

     Các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về nhiệm vụ quốc phòng năm 2023; chuẩn bị tốt mọi điều kiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023. Triển khai tốt kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023. 

     Tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội: trộm cắp, cờ bạc, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy,...; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. 

     Tập trung củng cố kiện toàn chức danh lãnh đạo các phòng, ban của huyệnĐẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai chính quyền số, nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính. Các địa phương, đại biểu HĐND huyện, các ban HĐND huyện tăng cường giám sát, nhất là trên lĩnh vực đầu tư công. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ, nhũng nhiễu, tiêu cực. 

     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp để phát huy trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tập trung phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... 

     Trong công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Tập trung rà soát, chấn chỉnh các thiếu sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp uỷ và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; tập trung triển khai, cụ thể hoá kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; làm rõ những tồn tại, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra. 

     Thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác theo Quy định số 480-QĐ/HU và Quy định 247-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và luân chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 24/4/2019 của Huyện ủy. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu hằng năm kết nạp từ 3% tổng số đảng viên trở lên theo tinh thần Nghị quyết 21 của BCH Trung ương.

     Tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực như quản lý hoạt động đầu tư công, quản lý tài chính ngân sách, quản lý đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đầu tư công, có nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh... Chủ động nắm thông tin, tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm Quy định 69 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, Quy định 478 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; Thông báo số 340 về kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý sau khi bị kỷ luật. Tập trung giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, kiến nghị đối với tổ chức đảng và đảng viên, không để tồn đọng, kéo dài…

Tin liên quan