Công an xã Bình Lãnh ra mắt mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, Công an xã Bình Lãnh đã tham mưu UBND xã xây dựng mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” và tổ chức lễ ra mắt tại địa bàn xã Bình Lãnh vào ngày 06/01/2023.

     Mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Đề án Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

     Việc thành lập mô hình đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của lực lượng Công an, sự đồng tình của người dân đối với công tác triển khai Đề án 06. Bên cạnh đó còn có sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Văn phòng – Thống kê, Đoàn thanh niên, Ban Nhân dân 6 thôn trên địa bàn xã. Tổ công tác có nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên; các Cơ quan, Doanh nghiệp, Nhà trường và Nhân dân trên địa bàn xã đăng ký mã định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng; hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt mã định danh điện tử mức độ 1, đăng ký mã định danh mức độ 2 tại Công an huyện; phối hợp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại địa phương; bảo đảm 100% người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

     Sau buổi lễ, các đại biểu đã tham quan điểm hướng dẫn, truy cập dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 tại phòng tiếp công của Công an xã Bình Lãnh.