Khi lòng dân đồng thuận

Giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án, song nhờ phát huy vai trò và vận dụng sáng tạo công tác dân vận để tạo đồng thuận trong nhân dân, các dự án giao thông trên địa bàn xã Bình Minh, huyện Thăng Bình được tháo gỡ thuận lợi, đảm bảo tiến độ, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

     Hưởng ứng phong trào thi đua

     Bình Minh là một xã thuần ngư, có diện tích đất tự nhiên 1.240,5 ha, xã có 3 thôn với tổng số 8.357 nhân khẩu. Theo định hướng quy hoạch vùng huyện Thăng Bình, quy hoạch xây dựng ven biển Duy Xuyên - Thăng Bình, các quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế mở Chu Lai, Bình Minh là xã có tiềm năng, lợi thế, điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị, hơn một nữa diện tích của xã nằm trong Khu Kinh tế mở Chu Lai, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đầu tư trên địa bàn,…Khi các quy hoạch trên được tỉnh phê duyệt sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để xã Bình Minh phát triển kinh tế- xã hội, hướng đến hình thành đô thị phát triển Bình Minh trong tương lai…

     Phát huy truyền thống đoàn kết, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể xã Bình Minh đã nỗ lực vận động nhân dân trong xã đồng thuận thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó tập trung huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại V theo chủ trương của tỉnh và của huyện. Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng đô thị loại V, tiêu chí về giao thông luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng. Trên cơ sở quy hoạch về hạ tầng giao thông trong đề án xây dựng đô thị loại V của xã, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, địa phương tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay, góp sức để xây dựng các tuyến giao thông phục vụ phát triển đô thị. 

     Xác định giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn, thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, khó lường, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng cần phải đi trước để tháo gỡ những “nút thắt” trong quá trình triển khai. Vì vậy, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án. Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng đô thị loại V, khối dân vận xã Bình Minh ra mắt mô hình “Vận động nhân dân hiến đất và vật kiến trúc xây dựng giao thông đô thị phục vụ phát triển đô thị”. Để có được sự đồng thuận cao trong nhân dân, xã đã thành lập Ban vận động, trong đó các hội, đoàn thể, người có uy tín trong thôn là nhân tố chủ lực trong công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, ý nghĩa của việc xây dựng đô thị đến đông đảo người dân. Nhờ đó, nhận thức về xây dựng đô thị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên, chủ động hơn trong việc tham gia hiến đất, vật kiến trúc gắn liền trên đất để xây dựng các tuyến đường giao thông cũng như các công trình phúc lợi khác được triển khai trên địa bàn.

     Thông qua mô hình đã tuyên truyền, vận động về chủ trương, mục đích ý nghĩa của việc xây dựng các tuyến giao thông; cán bộ công chức, đảng viên gương mẫu thực hiện để mọi người học tập, noi theo; đồng thời, kịp thời lắng nghe ý kiến người dân đóng góp để có giải pháp phù hợp, phối hợp giải quyết kịp thời đối với thủ tục nhà đất của các hộ dân bị ảnh hưởng trong các tuyến đường thực hiện việc hiến đất, vật kiến trúc gắn liền trên đất để mở các tuyến đường giao thông đô thị.