UBND tỉnh họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 01.02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc trực tuyến với các Sở, Ban, ngành cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điểm cầu huyện Thăng Bình có ông Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ dự.