Hội Nông dân xã Bình Chánh tổ chức đại hội điểm

Sáng ngày 2.2, Hội Nông dân xã Bình Chánh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Thăng Bình chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Thăng Bình tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

     Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Bình Chánh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn cho hơn600 lượt hội viên nông dân. Ngoài ra, thông qua ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Hội Nông dân xã Bình Chánh cho 91 hội viên nông dân vay hơn 4 tỷ đồng để xây dựng 30 mô hình chăn nuôi, phát triển 35 mô hình trồng trọt… góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.