Xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Vì vậy, thời gian qua, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Thăng Bình đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương này trong thực tiễn.

      Thăng Bình là huyện đồng bằng ven biển có diện tích rộng, dân số đông gần 200.000 người, 22 đơn vị hành chính, có 04 xã ven biển (25km bờ biển), có QL1A, QL14E, đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi và tuyến đường Võ Chí Công chiều dài 27km đi dọc ven biển, tiềm năng phát triển kinh tế vùng ven biển của huyện, của tỉnh và có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh Quảng Nam. 

     Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI, trên địa bàn huyện Thăng Bình tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT) được quan tâm đầu tư xây dựng; nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở huyện Thăng Bình từng bước đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả; “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc.

     Huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ, Ban Chỉ huy thống nhất để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

     Lãnh đạo xây dựng Ban CHQS huyện, Công an huyện “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với LLVT huyện. Xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện; xây dựng Ban CHQS huyện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền QPTD và KVPT huyện vững chắc,... góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP, QSĐP nhiều năm liền.

      Quán triệt thực hiện tốt Luật lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng dự bị động viên “Vững mạnh, hùng hậu, chất lượng cao”; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật chặt chẽ; sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98,4%, biên chế phương tiện kỹ thuật vào đơn vị dự bị động viên đạt 67,87%. Chỉ đạo khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn sẵn sàng cho động viên quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện quân nhân dự bị. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên ở các trạng thái sẵn sàng chiến đấu đúng quy định.

     Quán triệt, thực hiện tốt Luật dân quân tự vệ; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”. Toàn huyện hiện có 33 đơn vị dân quân tự vệ với 1.970 đ/c; xây dựng 5 tiểu đội dân quân thường trực bảo đảm hoạt động tốt; đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc gia. 

     Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng DQTV, quân nhân dự bị đạt kết quả tốt (kết nạp 180 đảng viên trong dân quân cơ động và 61 đảng viên trong quân nhân dự bị), tỷ lệ Đảng trong DQTV tăng 8,7%; trong quân nhân dự bị tăng 4,18% và 100% chi bộ quân sự có chi ủy; tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự ở xã, thị trấn đạt kết quả, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP ở cơ sở. BCH Quân sự huyện 5 năm liền 2018-2022 dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng 9 huyện đồng bằng, được UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng tặng cờ, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2.

     Công an huyện được xây dựng vững mạnh đúng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, 100% xã, thị trấn do Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng thế trận ANND vững chắc. Công tác bắt, giam giữ các đối tượng phạm pháp đúng pháp luật, tỉ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt trên 80%; trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, án rất nghiêm trọng đạt trên 85%; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

      Huyện ủy, UBND huyện làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện năm 2013, diễn tập phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2016, chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 41 lượt xã, thị trấn; huy động lực lượng tham gia 03 lần diễn tập KVPT cấp tỉnh, 02 diễn tập bảo vệ chủ quyền biển, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

     Kết hợp chặt chẽ công tác phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo vệ các công trình quốc phòng, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, trận địa chiến đấu, khu quân sự, mốc khống chế pháo binh đúng theo quy định. Trong 10 năm qua đã đầu tư kinh phí xây dựng khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) và xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hơn 20 dự án công trình quốc phòng, an ninh đưa vào sử dụng, kinh phí hơn 20 tỉ đồng và bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng với kinh phí trên 133 tỷ đồng. Tuyên truyền, vận động thu hồi, xử lý an toàn vũ khí-vật liệu nổ theo Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội đạt nhiều kết quả.

     Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Bình Minh phối hợp với các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn và các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định 03/2019/NĐ-CP) về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Các lực lượng thường xuyên phối hợp ứng phó kịp thời với các tình huống phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Phối hợp đảm bảo ANTT các mục tiêu trọng điểm, các dịp lễ, tết và Lễ hội tại địa phương. Nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan đến giải tỏa, đền bù, thi công các dự án trọng điểm không để xảy ra “điểm nóng”