Họp trực tuyến về công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện

Sáng ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Tại điểm cầu huyện Thăng Bình có Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh sáng nay. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh sáng 14/3.

 

     Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 758 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý (trong đó 701 người nghiện ma túy); 110/241 xã, phường, thị trấn thuộc 15/18 huyện, thị xã, thành phố có người nghiện ma túy (trừ huyện Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn), địa phương có người sử dụng chất ma túy nhiều là Phú Ninh, Tam Kỳ, Điện Bàn.