Xã Bình Sa triển khai kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Bình Sa đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

 

     Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, xã Bình Sa đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác chỉ đạo và điều hành CCHC được tập trung, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời; Kế hoạch CCHC được cụ thể hóa bằng từng phần việc, theo từng mốc thời gian phù hợp và phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, cải cách chế độ công vụ, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được quan tâm. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến;  tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 luôn nằm ở tốp đầu trên bảng xếp hạng của huyện; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật).

     Năm 2023 xã Bình Sa sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại qua kết luận kiểm tra cải cách hành chính của huyện. Tập trung công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mục tiêu “4 tăng, 2 giảm, 2 không”; chú trọng công tác chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã; phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính của xã ở vị thứ 5 - 10 trên bảng xếp hạng của huyện./.              

Tin liên quan