Xã Bình Định Nam (Thăng Bình) phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 2/4, xã Bình Định Nam tổ chức lễ phát động xây dựng thôn nông mới kiểu mẫu tại thôn An Lộc.

Đông đảo người dân tham gia lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Đông đảo người dân tham gia lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu

 

     Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam công nhận xã Bình Định Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bước sang giai đoạn 2021-2025, với nhiệm vụ chính trị đặt ra là xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xã Bình Định Nam tiếp tục chọn thôn An Lộc để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.