Thôn Tất Viên (Bình Phục) phát động xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 12/4, thôn Tất Viên (xã Bình Phục, Thăng Bình) tổ chức lễ phát động xây dựng thôn Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Description: C:\Users\dell\Desktop\anh 1.jpg
Đông đảo nhân dân tham dự lễ phát động xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

 

     Việc xây dựng thôn Tất Viên thành thôn NTM kiểu mẫu được thực hiện theo Quyết định 01 ngày 3.1.2023 của UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt Phương án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

     Thôn Tất Viên hiện có 714 hộ, với tổng số 2.520 nhân khẩu, khu dân cư có 6 tổ đoàn kết, 1 chi bộ Đảng, tổng số 35 Đảng viên, 5 chi hội Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi.  Thời gian qua, các chi hội, đoàn thể của thôn Tất Viên đã tích cực tham gia cuộc thực hiện vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM – đô thị văn minh” gắn với 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu bằng những phần việc cụ thể như: Chi Hội phụ nữ với mô hình “5 không 3 sạch”, vận động 100% hộ gia đình hội viên thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tham gia đề án thu gom rác thải, trồng 2 tuyến đường hoa dài 1.000 m; Đoàn thanh niên thực hiện mô hình “thắp sáng đường quê”, “đoạn đường tự quản”; Chi hội nông dân và Cựu chiến binh trồng 2 km cây xanh ở các tuyến đường trục thôn… Mặc dù, kinh tế của thôn chủ yếu là làm nông nghiệp nhưng toàn thôn hiện chỉ còn 22 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,08 %; 9 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,26 %.