Vọng mãi ngàn năm

 

Về đây dâng nén hương trầm

Nhớ ngày Giổ Tổ Vua Hùng tháng 3

Ngày 10 nô nức gần xa

Việt Trì - Phú Thọ chúng ta cùng về

Nghìn năm mãi giữ lời thề

Non sông gấm vóc vững bền sắt son

Hùng ca trang sử còn vang

Trống đồng chuông vọng Văn Lang Vua Hùng

Hồn thiêng rực ánh mây hồng

Cháu con tạc dạ - Tiên Rồng dựng xây.

 

Tin liên quan