Tăng cường sử dụng tiết kiệm điện trong mùa khô 2023

Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng làm tiêu thụ điện tăng rất cao. Nhiều đường dây, trạm biến áp phải vận hành thường xuyên đầy tải, quá tải đã dẫn đến xảy ra một số sự cố cục bộ trên lưới điện, đồng thời, có nguy cơ xảy ra sự cố điện trên diện rộng. Để tránh nguy cơ sự cố lan rộng nhằm hạn chế tối thiểu tình trạng gián đoạn cung cấp điện, một số khu vực cần thiết phải tiết giảm chủ động để hệ thống điện được vận hành an toàn, đồng thời, để góp phần ổn định việc cung ứng điện, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn huyện Thăng Bình thực hiện các giải pháp để tiết kiệm điện hiệu quả

Hoán chuyển máy biến áp chống quá tải mùa nắng nóng

 

     Đối với cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện: Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyếnkhích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc.

     Đối với các chợ, cơ sở dịch vụ: Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ. Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Điện lực Thăng Bình. Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

     Đối với cơ sở nhà máy công nghiệp, cơ sở sản xuất: Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sang thời điểm sau 22giờ. Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Điện lực Thăng Bình. Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

     Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông: Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay. Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.

     Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí: Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ.

     Đối với các hộ gia đình: Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng ...Sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.

     Để thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả, UBND huyện Thăng Bình giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. 

     Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham mưu UBND huyện triển khai các văn bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương. Phối hợp Điện lực Thăng Bình và các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện về việc chấp hành phương án tiết kiệm điện. Theo dõi việc thực hiện và tham mưu chấn chỉnh đối với các đơn vị không thực hiện đảm bảo theo chỉ đạo trên. Triển khai, tuyên truyền việc thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất – kinh doanh lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý.

     Điện lực Thăng Bình: Thống kê sản lượng điện tiêu thụ của các phòng, ban, địa phương vàđiện chiếu sáng giao thông báo cáo kết quả hàng tuần về phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND huyện để kịp thời chấn chỉnh trong điều hành tiết kiệm điện và chỉ đạo thực hiện. Triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông. Nhanh chóng xử lý khắc phục các sự cố về điện để đảm bảo phục vụ nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp.

     UBND các xã, thị trấn: Thông tin kịp thời cho người dân, doanh nghiệp được biết về chủ trương sử dụng tiết kiệm điện. Thực hiện kiểm tra, giám sát nhắc nhở người dân, doanh nghiệp trên địa bàn mình quản lý trong việc thực hiện tiết kiệm điện.

Tin liên quan