Thăng Bình: Năng suất lúa đông xuân 2022 - 2023 tăng 7,86 tạ/ha

Chiều ngày 29/5, huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2022-2023 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2023.

Description: E:\ANH MOI\New folder (23)\ANH THU HOACH LUA.png
Nông dân Thăng Bình thu hoạch lúa.

 

Vụ đông xuân năm 2022 - 2023, huyện Thăng Bình xuống giống 8.545,4 ha lúa, 317 ha ngô và hơn 3.300 ha cây hoa màu, rau đậu các loại. Năng suất và sản lượng nhiều loại cây trồng đạt cao hơn cùng kỳ năm trước; trong đó, cây lúa đạt 60,52 tạ/ha, cao hơn vụ đông xuân 2021 – 2022 là 7,86 tạ/ha; cây ngô đạt 53,2 tạ/ha cao hơn cùng kỳ năm trước 1,7 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt là hơn 53.400 tấn, đạt 58% kế hoạch năm. Đàn gia súc, gia cầm có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, ước tổng đàn hơn 900.000 con...

Vụ hè hu năm 2023, huyện Thăng Bình xuống giống 7.200 ha lúa; chuyển đổi 227ha trồng lúa ở vụ đông xuân 2022 - 2023 không đảm bảo nước tưới sang cây trồng cạn như: ngô, đậu phụng, dưa hấu để nâng cao hiệu quả kinh tế. Tiếp tục vận động nông dân áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” và tưới nước “ướt - khô xen kẻ” trong sản xuất lúa; đồng thời áp dụng cơ giới trong các khâu như: làm đất, cấy lúa, thu hoạch và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong bón phân, chăm sóc… để tăng năng suất lúa, hạ giá thành sản xuất.

Tin liên quan