Có 98% hộ dân hài lòng về kết quả xây dựng xã nông thôn mới

Sáng ngày 25/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã Bình Lãnh, Bình Nam, Bình Quế năm 2022 thực hiện năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Văn Húy – Phó Chủ tịch UBND huyện. Ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình chủ trì hội nghị.