Ra mắt mô hình “ KDC bảo vệ môi trường thôn Đức An”

Sáng ngày 22 tháng 8, UBMTTQ Việt Nam xã Bình Phú đã tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường gắn với xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Đức An.

 

     Buổi ra mắt đã thực hiện việc ký cam kết thực hiện mô hình của đại diện Ban vận đồng khu dân cư thôn Đức An, nhằm mục đích cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thôn, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư gắn với xây dựng xã Bình Phú trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

     Được biết đến nay, thôn Đức An đã đạt 4/10 tiêu chí khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. ( 4,5,8, và 9); Hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,63% (Các hộ nghèo thuộc đối tượng không có khả năng lao động); Hộ cận nghèo: 8/216, tỷ lệ 3,7%. Thời gian qua, đã có 14 hộ dân thực hiện di dời chuồng trại, còn 13 hộ đang thực hiện; Tỷ lệ hộ tham gia đề án rác thải đạt trên 80%.

Tin liên quan