Thông báo tổ chức viếng Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và ngày Quốc khánh 02/9/2023