Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc KBNN Thăng Bình

Thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2023 của KBNN Quảng Nam, sáng ngày 29/8/2023 tại Kho bạc Nhà nước Thăng Bình đã diễn ra Hội ghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Thăng Bình. Đến tham dự hội nghị, về phía KBNN Quảng Nam có đồng chí Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc KBNN Quảng Nam, đồng chí Ngô Thị Xuân Diệp – Phó Chánh Văn phòng KBNN Quảng Nam cùng toàn thể CBCC trong đơn vị.

     Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc  KBNN Quảng Nam đã trao Quyết định số 232/QĐ-KBQN ngày 28/8/2023 của Giám đốc KBNN Quảng Nam về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Tấn Mạnh – Phó Giám đốc KBNN Đại Lộc đến giữ chức vụ Phó Giám đốc KBNN Thăng Bình kể từ ngày 01/9/2023 thay cho đồng chí Nguyễn Cảnh Hải đã nghỉ hưu.