UBND huyện Thăng Bình họp thường kỳ tháng 8

Sáng ngày 7/9, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng chủ trì kỳ họp thường kỳ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. Tham dự buổi họp có Phó Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Minh; các Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Nhi, Nguyễn Văn Húy và Trương Công Sơn.