Tài liệu Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực, các Ban của HĐND cấp xã

* Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực, các Ban của HĐND cấp xã (Xem/Tải về)
 

- Giấy mời và Chương trình Hội nghị

- Tham luận tại Hội nghị: Ban KTXH, Ban Pháp chế, Bình Phú, Bình Sa, Bình Dương, Bình Chánh
 

Tin liên quan