Thăng Bình phản biện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chiều ngày 20/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị phản biện dự thảo đề án về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2023 - 2030 và định hướng đến năm 2045. Ông Lê Ngọc Trung - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam; ông Trương Công Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Văn Đông chủ trì hội nghị.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (28)\ANH 1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

 

     Đến ngày 31/12/2022, huyện Thăng Bình có 63 HTX đang hoạt động; trong đó có 59 HTX Nông nghiệp, 1 HTX vận tải, 3 HTX thuộc các lĩnh vực khác. Số HTX hoạt động hiệu quả chiếm trên 55%. Ngoài ra, trên địa bàn còn khoảng 100 Tổ hợp tác liên kết sản xuất trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi. 

     Nhìn chung, các HTX đều có cách làm hiệu quả, tạo dựng được thương hiệu và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như HTX nông nghiệp Bình Đào hoạt động với 7 dịch vụ cung ứng sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, doanh thu đạt hơn 3,6 tỷ đồng/năm; HTX nông nghiệp Bình Nam thực hiện tích tập trung ruộng đất trên 92ha; HTX nông nghiệp Bình Chánh tiêu biểu với mô hình liên kết sản xuất lúa giống,...