Thăng Bình vận động trao hơn 1.000 bình chữa cháy

Hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình phát động, đến nay, Mặt trận 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình đã phối hợp với Công an xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” và vận động trao bình chữa cháy cho nhân dân.

Description: E:\z4731279544585_d88fdae5e17737a263a25a8057fc6b68.jpg
Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy.

 

     Hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về kiến thức, kỹ năng xử lý và sử dụng các phương tiện chữa cháy khi có tình huống cháy nổ xảy ra tại gia đình, khu dân cư. Trong đó, nhấn mạnh vai trò người dân là trung tâm, chủ thể thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó, tại các buổi phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy", Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn kêu gọi mỗi hộ gia đình, mỗi cán bộ, đảng viên và các hội viên tự mua sắm trang bị cho gia đình mình ít nhất 1 bình chữa cháy, đồng thời vận động người thân, bạn bè, hàng xóm trang bị bình chữa cháy; thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC trong gia đình.

     Dịp này, các địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình đã vận động, trao tặng hơn 1.000 bình chữa cháy cho nhân dân. Thăng Bình đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 15/12/2023, 100% hộ gia đình có nhà ở xen ghép, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện có bình chữa cháy và có ít nhất 1 người trong hộ gia đình được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC. 

Tin liên quan