Thăng Bình tập trung thu hồi nợ Thuế

Huyện Thăng Bình đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế, đẩy nhanh tiến độ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN), thuế ngoài quốc doanh… với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023.

Description: E:\ANH MOI 1\New folder (29)\ANH THUE.jpg
Thăng Bình triển khai nhiệm vụ thu Thuế những tháng cuối năm 2023.

 

     Ông Trần Văn Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thăng Bình cho biết, đến 31/8/2023 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thăng Bình là 138,890 tỷ đồng, đạt 79% dự toán pháp lệnh và bằng 43% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện giao; trong đó có 2 khoản thu đạt thấp là thu tiền sử dụng đất được hơn 34 tỷ đồng, đạt 57% dự toán pháp lệnh, đạt 18% dự toán HĐND huyện giao và thu thuế Công thương nghiệp - ngoài quốc doanh ở lĩnh vực doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 55% dự toán HĐND huyện giao.

     Điều đáng lưu ý, đến ngày 31/8/2023 tổng nợ thuế là hơn 35 tỷ đồng, tăng 68% so với số nợ tại thời điểm 31/12/2022. Trong đó, nợ ngoài quốc doanh là hơn 11 tỷ đồng, nợ các khoản thu về đất là 18 tỷ đồng. 

     Ông Trần Văn Thanh cho rằng, nguyên nhân nợ thuế tăng cao so với thời điểm 31/12/2022 là do tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án không thể thực hiện được, một số doanh nghiệp không có tiền nộp thuế, nợ cũ không thanh toán được, nợ mới lại tiếp tục phát sinh.

      “Một số trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng, nhưng do từ cuối năm 2022 đến nay, tình hình bất động sản tại địa phương bị chững lại nên không thể thực hiện hoặc trường hợp cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất có khó khăn về tài chính, nhưng chưa có nhu cầu cần giấy chứng nhận nên chưa nộp tiền sử dụng đất” – ông Thanh nói thêm.

      Để khắc phục tình trạng nợ đọng thuế, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Trương Công Sơn đề nghị Chi cục Thuế tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chống thất thu và nợ đọng thuế; các đơn vị, địa phương có số thu tuy tăng so với cùng kỳ nhưng chưa hoàn thành dự toán, phải quyết liệt, tập trung đẩy mạnh công tác thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Riêng đối với UBND các xã, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện thu, nộp thuế SDĐPNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu thuế SDĐPNN năm 2023 đã được HĐND huyện giao; đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế triển khai đối chiếu dữ liệu lập bộ phi nông nghiệp cho chính xác, tạo thuận lợi cho việc thu thuế.

Tin liên quan