Thống nhất chủ trương đầu tư, bảo tồn di tích Tháp Sáng (Phật viện Đồng Dương)

Mới đây, Tỉnh ủy Quảng Nam đã phát đi thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, về việc thống nhất chủ trương đầu tư đối với các dự án tu bổ công trình di tích tại thị xã Điện Bàn, huyện Thăng Bình, Phú Ninh và huyện Núi Thành.

     Tại huyện Thăng Bình, đó là đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Sáng thuộc di tích quốc gia đặc biệt Phật Viện Đồng Dương.