Thống nhất chủ trương đầu tư, bảo tồn di tích Tháp Sáng (Phật viện Đồng Dương)

Mới đây, Tỉnh ủy Quảng Nam đã phát đi thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, về việc thống nhất chủ trương đầu tư đối với các dự án tu bổ công trình di tích tại thị xã Điện Bàn, huyện Thăng Bình, Phú Ninh và huyện Núi Thành.

     Tại huyện Thăng Bình, đó là đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Sáng thuộc di tích quốc gia đặc biệt Phật Viện Đồng Dương.

Đoàn chuyên gia Ấn Độ cũng đã tiến hành khảo sát quy trình trùng tu, bảo tồn di tích này. Ảnh: Đ.H

 

     BTV Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đảm bảo Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 15/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và các quy trình, quy định pháp luật hiện hành.

Tin liên quan