Bình Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Sáng ngày 27/10/2023, đồng chí Nguyễn Văn Anh - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xã Bình Giang đã chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã. Các đồng chí Nguyễn Xuân Bảy - Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện, Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Võ Văn Tư - Chủ tịch UBND xã dự Hội nghị.

 

     Theo báo cáo, giai đoạn 2021- 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động hơn 37.576.000 tỷ đồng. Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, đã tạo nên sự chuyển biến, thay đổi nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn... Đến nay xã Bình Giang giữ vững và duy trì 18/19 tiêu chí nông thôn mới

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các nội dung: Giải pháp huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hoàn thiện tiêu chí NTM; phát triển các sản phẩm OCOP; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện Chương trình xây dựng NTM…Mục tiêu đến năm 2025 xã Bình Giang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 75% số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 01 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới thông minh, thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%.

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Anh - Trưởng ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM xã yêu cầu các ngành, đoàn thể, các thôn tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhất là huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó, trước hết phải giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt nông thôn mới; đề ra giải pháp quyết liệt để thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới nâng cao, đảm bảo phù hợp với thực tế của xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cán bộ, công chức, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống Nhân dân, phấn đấu đúng lộ trình theo kế hoạch đề ra.

     Dịp này, UBND xã đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023./.

Tin liên quan