Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng dự ngày Hội đại đoàn kết thôn An Lộc

Sáng ngày 17/11, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư An Lộc xã Bình Định Nam.