Về lại tuổi xuân

 

Từ ngày nhận giấy về hưu

Thời gian rảnh rỗi giao lưu bạn bè

Hằng tuần gặp mặt hội hè        

Vẳng xa trống giục lòng nghe nhớ trường

 

Bao năm  trải thảm yêu thương

Hoa ban lấp lánh hạt sương lưng trời

Sức trai hào khí ngời ngời

Xông pha đi tới những nơi hiểm nghèo

 

Núi rừng dốc đá cheo leo

Sắc thần  phơi phới  cọp beo thụt đường

Sắn khoai xanh khắp rẫy nương

Phát cây  mở lớp mạn sườn núi xa

 

Niềm vui như được vỡ òa 

Các em thôn bản hoan ca tới trường

Tình thương đan chặt tình thương

Thiện tâm tỏa sáng thiện lương nẩy mầm

 

Bao mùa gió mát trăng rằm

Chuyện xưa thi thoảng âm thầm nở hoa

Tuổi già tuổi trẻ giao thoa

Hành trang còn chút ngọc ngà tuổi xuân.

Tin liên quan