Bình Dương: Những thanh niên trẻ viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự - nét đẹp đáng tự hào

Tiếp bước các thế hệ cha anh và truyền thống xã Bình Dương ba lần anh hùng. Với mong muốn cống hiến sức trẻ, cũng như có cơ hội được rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Sáng ngày 27/11/2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Bình Dương tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường tòng quân của công dân Lê Nhật Trường, sinh năm 2005, công dân Lê Võ Anh Hoàng, sinh năm 2005, cùng trú thôn Bàu Bính và công dân Phan Đức Phương, sinh năm 2005 trú thôn Lạc Câu.