Đảm bảo triển khai phong trào Tết nhân ái” năm 2024 rộng khắp có hiệu quả

Ngày 19/12, UBND huyện Thăng Bình ban hành công văn 3545 về phối hợp triển khai phong trào “Tết nhân ái” xuân Giáp Thìn năm 2024.