Hội sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 25/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Viên Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình phối hợp tổ chức Hội sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự, có đồng chí Võ Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đ/c Hồ Văn Minh, UVTVHU- Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy và HĐND, UBND, TAND, VKSND  tiến hành ký kết Chương trình phối hợp năm 2024.

 

     Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm” (gọi tắt là Quyết định 238), Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp (HĐND, UBND, TAND, VKSND) ban hành các chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 và hằng năm để ký kết triển khai thực hiện có hiệu quả.

     Cụ thể như thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân để giải quyết thỏa đáng những vướng mắc, bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhất là trong việc ủng hộ thực hiện các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Đồ án quy hoạch chung đô thị Bình Minh, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E tại huyện Thăng Bình, dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)...

     Bên cạnh đó, Thăng Bình còn Thành lập Ban Chỉ đạo 35 huyện để tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm duyệt, rà soát, xử lý thông tin xấu, nhạy cảm trên các trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị... Năm 2023 đã tổ chức 04 cuộc điều tra dư luận xã hội.

     Thông qua việc thực hiện Quyết định số 238, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ với HĐND, UBND, TAND, VKSND huyện được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm".

     Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và HĐND, UBND, TAND, VKSND đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW năm 2024.

Tin liên quan