Mặt trận xã Bình An vận động xây mới và sửa chữa 20 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng ngày 27/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An (Thăng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến dự.

Description: E:\ANH MOI 1\Sequence 01.00_00_27_14.Still001.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Phương (bên phải) tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình An, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 

     Nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã Bình An đã tập trung triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Theo đó, đã vận động 1.327 hộ dân tham gia đóng góp hơn 106 triệu đồng, cùng với nhà nước xây dựng được 3.300m tuyến đường cờ, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại 7/7 khu dân cư.