Cưỡng chế thu hồi đất hộ bà Bùi Thị Nuôi ( thị trấn Hà Lam)

Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 868 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Bùi Thị Nuôi (trú khu phố 9 thị trấn Hà Lam), đồng thời cũng đã ban hành quyết định thành lập ban cưỡng chế và xây dựng các phương án cưỡng chế.

Do chưa bàn giao đủ mặt bằng nên tuyến đường Võ Chí Công đến quốc lộ 1 (tại ngã ba Cây Cốc) còn dang dỡ. 

 

     Theo đó, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất với diện tích 997,65 m2  loại đất ở đô thị tại thửa đất số 661, tờ bản đồ số 5 do không chấp hành Quyết định số 592 ngày 20/10/2022 của UBND huyện Thăng Bình về thu hồi đất để thực hiện dự án đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn (nay là đường Võ Chí Công) đến quốc lộ 1 (tại ngã ba Cây Cốc), đoạn qua thị trấn Hà Lam và Quyết định số 775 ngày 6/12/2022 của UBND huyện Thăng Bình về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 592.

     Huyện Thăng Bình giao các ngành liên quan thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Riêng thị trấn Hà Lam có trách nhiệm giao quyết định trên cho hộ bà Bùi Thị Nuôi và niêm yết công khai tại các điểm công cộng để các cá nhân biết.

     Dự án đường nối từ đường Võ Chí Công đến quốc lộ 1 đã thi công được hơn 8,1km, còn 120m đoạn qua thị trấn Hà Lam chưa bàn giao mặt bằng vì hộ bà Bùi Thị Nuôi không đồng thuận với chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khiến đoạn tuyến dở dang suốt 7 năm qua. 

     Thăng Bình phấn đấu hoàn thành việc thực hiện cưỡng chế trong tháng 4 năm 2024.

Tin liên quan