Thăng Bình họp giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đường Tiểu La

Chiều ngày 27/3, bà Phan Thị Nhi - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình chủ trì cuộc họp giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đường Tiểu La (đoạn cống Tư Thiết - Bình Quý).

Đường Tiểu La (Tư Thiết – Bình Quý) sẽ được nâng cấp sửa chữa khi mặt bằng sạch được bàn giao.

 

     Việc nâng cấp đường Tiểu La đoạn từ cống Tư Thiết (thị trấn Hà Lam) đến xã Bình Quý có 158 thửa với khoảng hơn 14.421,5 m2 đất bị ảnh hưởng phải thu hồi. Trong đó, thị trấn Hà Lam có 77 thửa, xã Bình Quý có 81 thửa. Đến nay, các đơn vị chức năng đã vận động các hộ dân có đất bị ảnh hưởng thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (BT, HT, GPMT) đối với 130 thửa, còn lại 28 thửa chưa thực hiện. 

     Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Nam, tại các thửa đất chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng đang tồn tại một số vướng mắc như giá đất cụ thể để tính tiền BT, GPMT của dự án đã hết hạn vào tháng 6/2023; chưa thống nhất mức hỗ trợ % vật kiến trúc đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hội gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án; các trường hợp đo gộp, tranh chấp, tách thửa, chuyển nhượng phải chỉnh lý kết quả đo đối với 6 thửa đất; riêng đối với các trường hợp chưa họp xét nguồn gốc đất, chưa có công văn xác nhận điều kiện bồi thường về đất gồm 20 thửa, theo Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Nam xác định nguyên nhân là do vướng thủ tục thừa kế, không sao lục được hồ sơ đất cây lâu năm có nguồn gốc từ vườn, ao; xác định lại diện tích tăng thêm, kiểm tra trích lục thu hồi đất, đo gộp, điều chỉnh mảnh trích đo, tranh chấp, không phối hợp,…