Bình Định Nam sơ kết 4 năm triển khai mô hình hỗ trợ Cựu chiến binh chăn nuôi bò cái lai sinh sản

Sáng ngày 29/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Định Nam (Thăng Bình) tổ chức sơ kết thực hiện mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò cái lai sinh sản.

     Mô hình hỗ trợ hội viên CCB chăn nuôi bò cái lai sinh sản được Hội CCB xã Bình Định Nam triển khai thực hiện từ năm 2020 tại 3 thôn gồm Đồng Thanh Sơn, An Lộc và Châu Xuân với tổng số bò tham gia mô hình ban đầu là 47 con. 

Các hội viên tham gia mô hình được hỗ trợ về thức ăn dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi

 

     Qua 4 năm triển khai mô hình, đến nay tổng đàn bò sinh sản là 114 con/50 hộ, với tổng giá trị kinh tế ước đạt  hơn 4,7 tỷ đồng.  Trong giai đoạn này, Hội CCB xã đã hỗ trợ về thức ăn dinh dưỡng và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng như hỗ trợ vắc xin, tẩy giun sán, hỗ trợ đá liếm cho các hộ chăn nuôi với số tiền gần 35 triệu đồng. 

     Dịp này, Hội CCB xã Bình Định Nam hỗ trợ 55 viên đá liếm cho các hộ chăn nuôi tham gia mô hình để bổ sung các khoáng chất cần thiết cho đàn bò.

Hội CCB xã hỗ trợ đá liếm cho các hộ chăn nuôi

 

     Tại hội nghị, lãnh đạo xã Bình Định Nam khuyến khích hộ hội viên chăn nuôi trong mô hình nhân rộng phát triển theo mô hình Nghị quyết 53 của HĐND huyện Thăng Bình theo hướng chăn nuôi gia trại, đảm bảo theo quy trình vệ sinh môi trường. Qua đó khuyến khích đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu bò trên địa bàn toàn xã. 

Tin liên quan