HĐND huyện Thăng Bình tổ chức giao ban với HĐND xã, thị trấn

Sáng ngày 29/3, HĐND huyện Thăng Bình tổ chức giao ban giữa các ban, tổ đại biểu HĐND huyện với HĐND các xã, thị trấn quý I/2024.

HĐND huyện Thăng Bình tổ chức giao ban với HĐND xã, thị trấn

 

     Đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND từ huyện đến xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, đảm bảo theo đúng Luật định.

     Công tác chuẩn bị các kỳ họp được thực hiện trình tự, thủ tục, các nghị quyết được ban hành đúng quy định, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, tạo được cơ cở pháp lý để địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. 

     Công tác giám sát được thực hiện khoa học, tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện, xã được đại biểu, cử tri quan tâm. Luôn giữ quan hệ giữa HĐND cấp huyện, cấp xã trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo đã được HĐND huyện, xã quan tâm, giải quyết kịp thời. Mối quan hệ giữa HĐND các cấp với cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chặt chẽ, thống nhất.

     Tại hội nghị này, các đại biểu HĐND cấp xã, huyện đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát ban hành các nghị quyết của HĐND (nhiệm kỳ 2021-2026); kết quả thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan