Công bố Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

     I. MÔ TẢ QUY HOẠCH:

Tên đồ án

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Địa điểm 

Thuộc các xã Duy Hải, Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên và xã Bình Dương, huyện Thăng Bình

Quy mô 

Phạm vi khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch 25,3ha (thuộc xã Duy Hải và xã Bình Dương)

  • Vị trí điều chỉnh số 1: 11,96ha;
  • Vị trí điều chỉnh số 2: 13,34ha.
Nội dung

     1. Nội dung đính chính:

     Phê duyệt đính chỉnh nội dung tại Khoản 4. Điều 1, Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam như sau:

     Từ” Dân số: khoảng 60.000 người” thành “Dân số 60.000 người (đã bao gồm dân số quy đổi)”

     2. Nội dung điều chỉnh:

     - Vị trí điều chỉnh số 1: Điều chỉnh từ đất nhà ở thấp tầng sang loại hình đất thương mại dịch vụ:

          + Diện tích: 11,96 ha;

          + Giảm mật độ xây dựng từ 40% xuống 18%;

     - Vị trí điều chỉnh số 2: Điều chỉnh từ đất nhà ở thấp tầng sang loại hình đất thương mại dịch vụ:

          + Diện tích: 13,34ha;

          + Giảm mật độ xây dựng từ 40% xuống 25%;

     3. Nội dung bổ sung:

     Bổ sung bố trí quỹ đất tại các lối xuống biển phục vụ nhu cầu đỗ xe công cộng tại 3 vị trí với tổng diện tích 5.000 m2.

 

     II. THÔNG TIN QUY HOẠCH

Số quyết định588/QĐ-UBND (Xem/Tải về)
Ngày ban hành quyết định15/3/2024
Cơ quan phê duyệtỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Cơ quan thẩm địnhSở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Tổ chức lập quy hoạchUBND huyện Duy Xuyên; UBND huyện Thăng Bình và Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An.
Đơn vị tư vấn lập quy hoạchCông ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đương Đại
Hồ sơ đồ án quy hoạchHồ sơ bản vẽ (Xem/Tải về)

Tin liên quan