Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14E qua Thăng Bình: Đã bàn giao được 10,07km/17,32km

Thông tin từ Trung tâm phát triển quỹ đất và công nghiệp dịch vụ huyện Thăng Bình, tính đến ngày 2/4, Thăng Bình đã bàn giao được 10,07km/17,32km mặt bằng để thi công dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14E.

Đã di dời 42 trụ điện phục vụ giải phóng mặt bằng

 

     Đối với công tác giải ngân, UBND huyện đã phê duyệt tổng số tiền là 44,3 tỷ đồng so với số tiền đăng ký vốn giải ngân đến ngày 31/1/2024 là 42 tỷ đồng. Ngoài ra huyện cũng đã phê duyệt phương án và chi trả tiền di dời đối với 61 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công. ( Hiện còn 01 ngôi mộ tại xã Bình Lãnh chưa tìm được nhân thân).

Di chuyển và lắp đặt lại công tơ điện cho khách hàng

 

     Riêng đối với hệ thống đường dây trung, hạ áp, trong những ngày qua, Điện lực Thăng Bình đã tăng cường nhân vật lực, tiến hành di dời 42 trụ điện, di chuyển và lắp đặt lại hơn 1000 công tơ cho khách hàng nằm trên hành lang tuyến.

Tin liên quan