Khách sạn Ý Y

Quốc lộ 1A, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Làng nghề hương

.

Làng rau Hưng Mỹ

.

Nhà hàng Thùy Linh

Địa chỉ: 16 Nguyễn Hiền, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Điện thoại: 0934.509335

Nhà hàng Hương Việt

Địa chỉ: 37 Nguyễn Hiền, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Điện thoại: 0905.874.628

Nhà hàng A Dõng

Địa chỉ: 64 Trần Phú, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Điện thoại: 0905.169.155

Nhà hàng Lan Anh

Địa chỉ: 43 Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Điện thoại: 0905.201.904

Khách sạn Family

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Điện thoại: 0913.434077. Email: lethinhon@npp.suntory pepsico.vn

Dịch vụ vận chuyển khách du lịch BIBI

Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Điện thoại: 0913.478339

Khách sạn Mini

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Điện thoại: 0914.167571

Khách sạn Tony

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Bình Nguyên, Thăng Bình. Điện thoại: 0915.412.444 Email: anhvutony1983@gmail.com

Giếng Tiên

.

Dịch vụ vận chuyển khách du lịch THỌ TRANG

Địa chỉ: 241 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình. Điện thoại: 0914.009800

Bàu Hà Kiều

.

Sông Trường Giang

.

Bãi biển Bình Minh

.

Hố Thác

.