Tháng chín mùa về

Trăng vỡ

Thu về trên tóc em

Mùa thu lại về

Hoàng hôn tím

Bóng mẹ dịu hiền

Nơi con tìm về

Vùng quê yên bình

Hạ về đâu?

Tình yêu mùa hạ

Nợ!

Khúc giao mùa

Sông quê

Lời quê

Giao hòa

Quê trong phố

Về lại vườn Xuân

Dáng quê

Khát vọng Xuân mới

Xuân ước hẹn!