Kết quả nổi bật sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở Đảng bộ huyện Thăng Bình

Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, đồng bộ trên địa bàn huyện và đã đạt được kết quả nổi bật.

Phát động cuộc thi viết về các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ Kế hoạch số 105-KH/HU, ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và thống nhất của Thường trực Huyện ủy, chiều ngày 01/6/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức phát động Cuộc thi viết về các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Gương sáng giữa đời thường”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình phát động cuộc thi viết về các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 1/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình tổ chức phát động cuộc thi viết về các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Gương sáng giữa đời thường” năm 2023. Đồng chí Võ Thị Đoan Trang - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến dự.

Thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

75 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sức sống và giá trị hiện thực của phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước vẫn hiển hiện sinh động trong thực tiễn, đặc biệt là sự gắn kết giữa nội dung các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bình Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chiều ngày 19/5/2023; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Nguyên phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức Hội nghị triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023. Tham dự buổi học tập có bà Phan Thị Chính - Phó ban tuyên giáo huyện ủy Thăng Bình, ông Dương Ngọc Hữu - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đại diện các hội đoàn thể, ủy viên UBMT xã, các vị Trưởng, phó Ban CTMT thôn và có 115 cán bộ chi, tổ hội các đoàn thể, đại diện tộc văn hóa đã đến dự.

Học Bác từ những điều bình dị

Trong thời gian qua, Hội LHPN xã Bình Dương đã tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với các phong trào của Hội, qua đó nâng cao nhận thức tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của Hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh xã Bình Quế tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện Công văn số 183/CV-CCB, ngày 26/4/2023 của Hội CCB tỉnh Quảng Nam về tổ chức học chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Sáng ngày 18/5/2023, Hội CCB xã Bình Quế tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023 với chuyên đề "CCB học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh" cho toàn thể cán bộ, hội viên CCB của xã.

Bình Trị tổ chức hội thi tìm hiểu và tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05

Tối ngày 17.5, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị tổ chức hội thi “Tìm hiểu và tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giao lưu gương điển hình học tập và làm theo lời Bác

Chiều ngày 10.11, Ban tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình tổ chức diễn đàn giao lưu với chủ đề " Hành trình theo chân Bác", nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Diễn đàn có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Sáng- Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Nguyễn Đức Bình- Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình.

Chi hội phụ nữ thực hành tiết kiệm chung tay vì cộng đồng

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, các cấp Hội đã xây dựng, nhân rộng các điển hình về học tập và làm theo Bác, góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, trong đó tiêu biểu như Chi hội phụ nữ thôn Duy Hà, xã Bình Dương.

Mặt trận xã Bình Trị quán triệt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 6.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các văn bản của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho gần 100 cán bộ, hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn xã.

Hội CCB Bình Dương triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Sáng ngày 06 tháng 7 năm 2022, Hội CCB xã Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước cho cán bộ, hội viên trên địa bàn xã.

Tuổi trẻ xã Bình Dương học tập và làm theo lời Bác

Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ xã Bình Dương hôm nay đã không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều công trình, phần việc thanh niên, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác được thực hiện đã tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trên các mặt đời sống xã hội.

Hội LHPN huyện Thăng Bình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện Thăng Bình đã có những hoạt động thiết thực, sáng tạo, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Điểm sáng từ các mô hình học tập và làm theo gương Bác tại Hội LHPN xã Bình Trị

Trong hơn 5 năm qua, xác định rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc từ vệc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình trị (Hội), huyện Thăng Bình đã tổ chức triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác rất sáng tạo và hiệu quả, tạo hiệu ứng mạnh mẽ về tình yêu thương, tình người, tình đời, góp phần làm đẹp hơn cho cuộc sống chúng ta.

Nhìn lại 05 năm (2016-2021) Hội LHPN xã Bình Minh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 05 năm qua (2016-2021), Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Minh đã chọn việc học và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong xây dựng đô thị văn minh, giúp hội viên nâng cao đời sống, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát kinh tế - xã hội của địa phương.

Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

Nhận thức rõ việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thiết thực trong thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ xã Bình Tú đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác.

Hội LHPN xã Bình Tú làm theo lời Bác

Với phương châm học và làm theo Bác từ những việc nhỏ bé, giản dị trong đời sống hàng ngày, thời gian qua, Hội LHPN xã Bình Tú đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi hội viên và Nhân dân địa phương; góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Huyện đoàn Thăng Bình sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 14/5, Huyện đoàn Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Học Bác: chúng ta – những cán bộ, công chức trẻ hãy bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, thường nhật nhất!

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống giản dị, trong sáng mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, nhân loại và thời đại.

Chỉ huy trưởng gương mẫu, tích cực học tập và làm theo Bác

Trung tá Phạm Văn Phước - TVHU, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thăng Bình là một người cán bộ chỉ huy gương mẫu, năng động, sáng tạo và luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, là một trong những tấm gương sáng của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội CCB huyện Thăng Bình sơ kết 5 năm việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh

Sáng 14.4, Hội Cựu chiến bình huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2021).

Một số dấu ấn nổi bật về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Huyện đoàn Thăng Bình

Nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm từ 2016- 2020, Huyện Đoàn Thăng Bình đã chú trọng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện rất hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thực sự đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng nhân dân, xứng đáng là một trong những tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội LHPN xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua, Hội LHPN xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đã có những hoạt động thiết thực, sáng tạo, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa rộng được đông đảo hội viên đồng tình hưởng ứng; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Hội Cựu chiến binh xã Bình Quế phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Quế đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả và xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện công tác xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương.