Xã Bình Phú tăng tốc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao

Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, huyện Thăng Bình chọn xã Nông thôn mới Bình Phú để làm xã điểm xây dựng thành xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn từ nay đến năm 2020, theo đúng phương châm là “chương trình xây dựng Nông thôn mới có khởi đầu chứ không có điểm dừng”.

Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, hợp “ý Đảng, lòng dân” của Đảng và Nhà nước ta, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thăng Bình đã thu được những kết quả quan trọng. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng bộ máy quản lý; công tác tuyên truyền vận động; huy động sự đóng góp của nhân dân; công tác đào tạo, tập huấn, điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, lập quy hoạch, xây dựng đề án đến công tác triển khai thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ đã được triển khai nghiêm túc tạo được sự đồng tình của nhân dân.

Điện lực Thăng Bình đồng hành cùng nông thôn mới

Điện là tiêu chí số 4 trong 19 tiêu chí của quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng là tiêu chí quan trọng hổ trợ và thúc đẩy các tiêu chí khác hoàn thiện. Do đó, việc phát triển lưới điện nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành điện phải thực hiện để hoàn thành chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện về chăm lo xây dựng giai cấp nông dân được nâng lên, hoạt động Hội và phong trào nông dân huyện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Ra mắt Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới tại thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải

Nhằm nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp Hội; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ, hộ gia đình tích cực thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xã Bình Hải hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, phấn đấu về đích vào năm 2020. Ngày 31/3/2019, Hội LHPN huyện Thăng Bình tổ chức ra mắt “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới” tại thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải. Thôn Hiệp Hưng cũng là thôn được chọn để xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã.

Niềm vui ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kỷ niệm 44 năm ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, người dân xã Bình Triều vui mừng, phấn khởi khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây, kết quả của tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, biến vùng đất khó khăn ngày nào trở thành vùng quê ngày càng phát triển.

Xã Bình Triều tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Sáng ngày 22/3/2019, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Bình Triều long trọng tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đến dự có đồng chí Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Ủy viên BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh, Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh; cùng dự có đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện, xã Bình Triều và đông đảo nhân dân trong xã.

Kết quả thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 trên địa bàn huyện

Năm 2018, UBND huyện Thăng Bình đã Ban hành Quyết định 1056/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 về ban hành danh mục đầu tư công trung hạn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 2480/QĐ – UBND ngày 24/10/2018 về việc bổ sung thành viên Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020; và kế hoạch số 1133/KH-UBND ngày 25/10/2018 về việc thẩm tra đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Triều và xã Bình Nguyên.

Mô hình Vườn mẫu – Khu dân cư kiểu mẫu thôn An Phước

Bình An là xã được tỉnh kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2015. Và địa phương tiếp tục nâng chuẩn chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Bình Sa tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Sáng ngày 22/9/2018, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Bình Sa long trọng tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đến dự có ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh; cùng dự có đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo huyện Thăng Bình và đông đảo cán bộ nhân dân xã Bình Sa.

Bình Sa: niềm vui về đích nông thôn mới

Ngày 22/9/2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Sa phấn khởi tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Kinh nghiệm phát huy vai trò của tộc, họ tham gia xây dựng nông thôn mới

Xác định vai trò của tộc họ có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của việc xây dựng xã nông thôn mới, góp phần xây dựng và đưa các thiết chế văn hóa đến với cộng đồng dân cư, tộc họ văn hóa. Thời gian qua, mô hình “Tộc văn hóa” từng bước được phát triển, trở thành một trong những nội dung thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xã Bình Trung là một trong những địa phương làm tốt công tác vận động tộc, họ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới

Trong 02 ngày, 25/7 và 1/8/2018, Đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Phan Công Vỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của huyện đã có các buổi làm việc với 02 xã Bình Triều và Bình Nguyên về tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Kết quả xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” tại An Bình

Thực hiện phương án xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 02/8/2017, đến cuối năm 2017, khu dân cư thôn An Bình, xã Bình Chánh đã thực hiện đạt 5/10 tiêu chí và đạt 41/58 chỉ tiêu, trong đó năm 2017 thực hiện đạt 4 chỉ tiêu (1.1.3: Cắm mốc đường trục thôn; 2.3 và 2.4: lắp đặt hệ thống điện đường; tiêu chí 5: Hộ nghèo).

Xã Bình Trung tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 24/3/2018, UBND xã Bình Trung tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Bình Trung đạt chuẩn NTM. Đến dự lễ có ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh; cùng dự có đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo huyện Thăng Bình và đông đảo cán bộ nhân dân xã Bình Trung.

Bình Trị về đích nông thôn mới

Tháng 5/2013, xã Bình Trị huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng nông thôn mới. Tại thời điểm đó, xã chưa đạt chuẩn tiêu chí nào, phần lớn các tiêu chí đều đạt ở mức 40-60% so với bộ tiêu chí quốc gia. Đến nay, sau 05 năm triển khai thực hiện chương trình, xã Bình Trị đã về đích nông thôn mới.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Bình Trung

Bình Trung là xã vùng trung của huyện Thăng Bình, cách trung tâm hành chính huyện khoảng 10 km về phía Nam. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 1874,96 ha. Hiện nay, dân số toàn xã có 12.525 người, với 3.477 hộ gia đình.

Bình Trị tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Sáng ngày 22/3/2018, xã Bình Trị long trọng tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đến dự có đ/c Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam; đ/c Trần Thị Kim Hoa – Phó Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Đình Tư – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Trần Văn Thức – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng các đ/c nguyên là lãnh đạo chủ chốt huyện, lãnh đạo huyện và đông đảo bà con nhân dân trong xã.

Bình Phú tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 20/3/2018, Đảng ủy - HĐND - UBND – UBMTTQVN xã Bình Phú tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Tham dự lễ có đ/c Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam; đ/c Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Hồng Quốc Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đ/c nguyên là lãnh đạo chủ chốt huyện, lãnh đạo huyện và đông đảo nhân dân trong xã.

Xã Bình Phú sẽ tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 20.3 2018

Bình Phú là xã miền núi, cách trung tâm huyện Thăng Bình khoảng 12 km về phía Tây. Diện tích tự nhiên hơn 2.800 ha. Toàn xã có 05 thôn với 1.210 hộ, 4.593 khẩu. Cơ cấu kinh tế của xã: nông nghiệp 63,5%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 22%, thương mại và dịch vụ 14,5%;

Khởi sắc Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn An Phước, xã Bình An

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đang được xây dựng tại thôn An Phước trong thời gian qua đã cho thấy diện mạo mới, vóc dáng đẹp, nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn thôn.

Thôn Cây Mộc (Bình Dương): Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Về thôn Cây Mộc, xã Bình Dương hôm nay, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống nhân dân đã có những đổi thay đáng kể. Người dân trong thôn đồng lòng kết đoàn để cùng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.