Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 65 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1533/UBND-VP 26/08/2022 Đang có hiệu lực
5185/UBND-KGVX 05/08/2022 Đang có hiệu lực
1370/UBND-VP 01/08/2022 Đang có hiệu lực
3980/UBND-KGVX 21/06/2022 Đang có hiệu lực
225/TB-UBND 17/06/2022 Đang có hiệu lực
2893/UBND-KGVX 10/05/2022 Đang có hiệu lực
138/TB-UBND 25/04/2022 Đang có hiệu lực
21-CV/BCĐ 07/04/2022 Đang có hiệu lực
489/UBND-TNMT 28/03/2022 Đang có hiệu lực
409/UBND-VP 16/03/2022 Đang có hiệu lực