Số ký hiệu 33/NQ-HĐND
Trích yếu Về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện khó XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 09/07/2021
Ngày có hiệu lực 09/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện khó XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu: 33/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/07/2021

Văn bản liên quan