Số ký hiệu 40/NQ-HĐND
Trích yếu Bổ sung Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thăng Bình về thông qua Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 07/10/2021
Ngày có hiệu lực 07/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Bổ sung Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thăng Bình về thông qua Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 40/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/10/2021

Văn bản liên quan