Số ký hiệu 45/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc miện nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Cơ quan ban hành HĐND huyện Thăng Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Công Vỹ - Chủ tịch
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày có hiệu lực 15/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc miện nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu: 45/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Văn bản liên quan